Директива VDI 2035, аркуш 1

"Уникнення пошкоджень через утворення накипу в системах водяного опалення та підігріву води"

Сфера застосування:

Системи водяного опалення у відповідності до норми DIN EN 12828, системи підігріву питної води у відповідності до DIN 4753

Загальні положення

У 5 виданні директивою VDI 2035 аркуш 1 оновлено вже багато років відому директиву. Необхідною здавалася в основному зміна визначень нових рекомендацій щодо води для заповнення та доливу в системах водяного опалення. Саме вона і складає основу наступної інформації. Окрім того директива містить вказівки щодо установок підігріву питної води, які тут не розглядатимуться.

Причина зміни вимог щодо води наповнення та доливу у системах опалення полягає у теплогенераторах, розміри яких дедалі зменшуються при одночасному зростанні потужності. Також не можна не помітити тенденцію до переходу на системи з кількома котлами, а також до розподілу необхідної теплопродуктивності між кількома теплогенераторами, а також до модульно з'єднаних елементів.

Таким чином, відповідно зростає навантаження на поверхню обігріву генератора тепла, що зумовлено конструкцією, при чому важливіше те, що стає можливим безперешкодне відведення тепла. Слід уникати будь-якого зменшення теплового потоку, тому очевидно, що стане активним застосування принципу директиви VDI 2035 аркуш 1 саме в питанні утворення накипу. Доповнюється вона аркушем 2 "Корозія з боку води" (09/1998) та аркушем 3 "Корозія з боку відпрацьованих газів"(9/2000).

 


 

Що важливо та що змінилося?

- обробка води

Рішення про вжиття заходів для уникнення утворення накипу в котлах повинно залежати від жорсткості води в регіоні. Окрім того, розмір системи опалення встановлює певні обов'язкові граничні параметри. У разі потреби ці граничні параметри мають бути забезпечені технічними заходами. В областях з водою середньої та високої жорсткості рекомендується дотримуватися стандартних значень директиви.

Автори директиви постаралися створити практичні засади і вказали перелік заходів, які можна легко застосовувати. Новим є те, що для всіх діапазонів потужності теплогенераторів існує максимально допустима жорсткість води. Вимоги висуваються також і для найменших приладів, якщо йдеться про циркуляційні обігрівачі (питома об'єм води в котлі в залежності від потужності Vk<0,3 л/кВт) або про електричні обігрівальні елементи(напр. теплові насоси). В принципі сьогодні можна виходити з того, що до цієї категорії належать всі настінні теплогенератори, як то конденсаційні чи опалювальні котли, а також теплові помпи з аварійним обігрівом. У наступній таблиці, спираючись на директиву, подано граничні величини жорсткості води з розрахунку на загальну потужність теплогенератора:

 

 

При цьому колонка 3 таблиці застосовується лише при питомому об'єму води в цілій системі складає < 20 л/кВт з розрахунку на найменшу потужність теплогенератора (в системах з кількома котлами). Знаючи, що система з компактними радіаторами та розрахунковою температурою 70/50 °C має питомий об'єм води бл. 11 л/кВт, то в системі з двома котлами та розподілом потужності 50/50 % ця межа вже перевищена. Оскільки з розрахунку на один котел питомий об'єм води в системі вже складає 22 л/кВт.

У цьому разі визначальними є вимоги вищого ступеня потужності в таблиці (колонка 4). Величезний вплив на показник питомого об'єму води має застосування буферних підігрівачів води системи опалення. При цьому підігрівати доводиться значну кількість води, яку слід враховувати.

Принципово вимагається пом'якшення води до рівня бл. 0°dH (колонка 5), якщо доводиться рахуватися з великим об'ємом в води доливу в систему (> 3 х Va на термін служби системи) або якщо питомий об'єм води складає > 50 л/кВт.

- конструктивні заходи

Щоб забезпечити якомога меншу заміну води, наприклад під час часткового ремонту, з певним відступом слід встановлювати запірну арматуру. Для систем понад 50 кВт на трубі наповнення та доливу слід передбачити лічильник води. При використанні циркуляційних обігрівачів та жорсткості води понад 16,8°dH краще провести пом'якшення води.

 


 

Підсумок

Для захисту та підтримання ефективного виробництва тепла, нова директива VDI 2035 аркуш 1, спираючись на останній досвід, підтримує вимоги багатьох виробників теплогенераторів мінімізувати утворення накипу в першу чергу в котлах. Це відбувається в інтересах усіх виробників, проектантів, монтажників та користувачів.

Важливим є усвідомлення того, що навіть для найменших елементів встановлено параметри та надано рекомендації, яких треба дотримуватися, щоб у випадку пошкоджень не мати з ними проблем. Якщо було встановлено рівень жорсткості води в регіоні, можна швидко визначити потрібні заходи, які необхідно вжити. Для дотримання вимог директиви VDI 2035 аркуш 1, пом'якшування води за допомогою іонообмінної смоли - явно найпростіший втілюваний варіант.