Директива VDI 2035, аркуш 2

"Уникнення пошкоджень через утворення накипу в системах водяного опалення, корозія від води системи опалення"

Сфера застосування:

Системи водяного опалення у відповідності до норми DIN EN 12828,
системи підігріву питної води у відповідності до DIN 4753,

 

 

Загальні положення

Так само як і давно доступна перероблена версія частини 1, частина 2 цієї директиви, що з'явилася у серпні, продовжує "традицію" безперервної роботи над вдосконаленням директиви VDI 2035.

З метою ефективного захисту систем опалення в будівлях, аркуш 2 має ті самі відмінні риси, що й аркуш 1, і служить цінним орієнтиром для практиків. Актуальні та своєчасні знання інженерних мереж, застосованих матеріалів та нові дані щодо корозійних процесів послужили основа та причина для нового опрацювання цього аркуша.

Наведені в аркуші 2 практичні зведені поради служать для захисту компонентів систем опалення від руйнації та нападів корозії, а також зведення до мінімуму можливість її виникнення.

 

 

Що важливо та що змінилося?

- закрита система, захищена від корозії
Ключовим положенням аркушу 2 є висновок про те, що головним аспектом уникнення корозії має бути послідовне уникнення постійного потрапляння кисню у воду системи опалення. Велике значення при цьому відводиться підтриманню тиску. Це не дивно, але тут вперше чітко в директиві описується за межами техніки для великих систем.

Директива вимагає будівництво закритих систем, захищених від корозії, і таким чином однозначно забороняє використання компонентів системи, в яких вода системи опалення напряму контактує з киснем з повітря. Через це наприклад під пильний нагляд контролерів на предмет корозії тепер остаточно та однозначно потрапили системи підтримання тиску з розширювальними баками без мембрани так, щоб усім було зарозуміло.

-Технічне обслуговування з упором на підтримання тиску
Так само на передній план потрапив давно відомий аспект необхідності технічного обслуговування розширювальних баків. Без технічного обслуговування та належного функціонування вони спричиняють утворення пониженого тиску в системі і сприяють таким чином потрапляння повітря з відомими наслідками.

-професійне проектування
Воно вимагається вже багато років посиланням у нормі DIN EN 12828. Професійне проектування - це елементарна основа для уникнення пошкоджень обладнання.

-ніякої хімії
Корозійні процеси, пов'язані з різними матеріалами, дуже добре пояснені для практиків. Раз за разом Асоціація німецьких інженерів (VDI) чітко нагадує про те, що "хімічний кийок" у формі присадок має застосовуватися (або рекомендується до застосування) лише у крайніх випадках. VDI виступає радше за протилежне і таким чином великою мірою наводить порядок у водній хімії в системах опалення.

- показник pH
велика увага приділяється визначенню та моніторингу показника pH. В залежності від використаних матеріалів він має складати від 8,2 до 10 одиниць. Спеціалістам доведеться звикати до факту необхідності знати рівень потрібного та наявного рівня pH води в системі опалення. Поруч з вмістом кисню, він є важливим фактором можливої наявності корозійних процесів.

Значення pH легко перевірити без значних апаратних затрат. Системи опалення потребують певного часу для утворення та стабілізації показника pH води. В більшості випадків нема необхідності впливати на встановлення необхідного лужного рівня. Так зване самозалужування відбувається самостійно після наповнення системи і підлягає контролю після 8-12 тижнів експлуатації.

-нове- електропровідність
Новим в новому виданні, у порівнянні з попередніми виданнями, є розгляд електропровідності води в системі опалення. Вказується на висновок, вже зроблений в інших нормативних документах: "незначна електропровідність зменшує можливу появу корозії через кисень".

Особливо цікавим та важливим для практики є також вказівка на той факт, що присадки у воді системи опалення, такі як інгібітори або засоби, що зв'язують кисень, підвищують електропровідність. І таким чином сприяють появу небезпечної кисневої корозії з боку води в системі опалення. Так само як і на тему самозалужування, Асоціація німецьких інженерів (VDI) роз'яснює практикам також те, що в закритих системах з точки зору корозії самостійно з'являється некритична концентрація кисню.

Тут варто застережити від невірного тлумачення, яке часто траплялося в публікаціях, що лише вода системи опалення з малим вмістом солі (або опріснена) дозволяє безпечно експлуатувати систему.

- документація
Для убезпечення виробника систем і звичайно для користувача, директива VDI 2035 пропонує ведення системного журналу. Так само, як це вимагається в частині 1 та важливо для огляду вжитих заходів, у журналі установки має бути зазначено, які заходи необхідно провести, а які було вже проведено. Системний журнал подано як зразок, в якому ще раз практично зводяться усі важливі параметри обох частин директиви.

 

 

Підсумок
Директива VDI 2035 аркуш 2 пропонує спеціалістам добрі та чіткі вказівки щодо уникнення пошкоджень систем опалення через корозію. Зміст представлений таким чином, щоб зацікавлений фахівець міг його зрозуміти та реалізувати. Найважливіші наріжні пункти чітко прописані, при чому VDI не цурається критичних зауважень на адресу хімії. У будь якому разі вона служить забезпеченню ясності щодо обробки та підготовки води для системи опалення.

Дією директивою Асоціація німецьких інженерів надала фахівцям документ, який на відміну від переважно європейської системи стандартів слід застосовувати зовсім конкретно.

  • Якщо у Вас є питання, просто
    зателефонуйте на нашу центральну лінію!
    Тел.: +380 67 408 3369
    (Пн-Пт 8.00 - 16.30 год.)

    Знайти контактну особу