Положення про безпеку на виробництві

Загальні положення, сфера застосування, початок набуття чинності

Положення про безпеку на виробництві регулює зокрема і заходи, необхідні для роботи системи, що вимагають моніторингу. Під ним розуміють згідно постанови наприклад апарати, що працюють під тиском такі, як мембранні розширювальні баки (МРБ) та теплообмінники. Виробництво та випуск в обіг таких апаратів регулюється вже з 1997 року на європейському рівні гармонізованою директивою щодо апаратів, що працюють під тиском № 97/23/EG і застосовується відтоді відповідним чином. Компанія Reflex постачає на ринок прилади, збудовані, протестовані та помічені міткою CE у відповідності до вимог цієї директиви.

Раніше при експлуатації систем в якості основи для моніторингу користувалися відомими багатьом Положенням про резервуари високого тиску та Положенням про парові котли. А вони в свою чергу не відповідали директиві 97/23/EG. 1.1.2003, на подив багатьох, набула чинності гармонізоване на європейському рівні Положення про безпеку на виробництві, яке стало частиною чинного німецького законодавства. Серед іншого втратили чинність або були замінені Положення про резервуари високого тиску та Положення про парові котли. Основу для Положення про безпеку на виробництві складає Закон про безпеку приладів та виробів, а значить законодавство в сфері захисту здоров'я та безпеки на робочому місці.

 


 

Особливості

(у період застосування до 31.12.04)

Хто був добре знайомий з Положенням про резервуари високого тиску, на перший погляд не помітить великої різниці з Положенням про безпеку на виробництві, зокрема по мембранних розширювальних баках (МРБ), які підлягають моніторингу. Мембранні розширювальні баки в системах опалення з максимальною температурою запобіжного температурного обмежувача 120°C мали в Положенні про резервуари високого тиску загальний спеціальний статус.

Періодичні перевірки та їхні терміни можуть призначатися користувачем самостійно під власну відповідальність. Це положення втратило чинність після набуття чинності Положенням про безпеку на виробництві 1.1.2003, але продовжувало діяти для "малих" мембранних розширювальних баків. Введення в експлуатація та відповідні періодичні перевірки повинні були проводитися уповноваженими контролюючими органами (на даний момент Асоціацією технічного нагляду (TÜV)) з урахуванням максимальних термінів при великій кількості мембранних розширювальних баків також і для систем опалення. З 1.1.2005 існують однак спрощені правила, які великою мірою пристосовані до попереднього порядку виконання даної процедури відповідно до Положення про резервуари високого тиску.

(в періоді застосування норми з 01.01.05)

Оскільки Положенням про безпеку на виробництві в порівнянні з Положенням про резервуари високого тиску означала введення величезне збільшення вимог до моніторингу мембранних розширювальних баків в системах опалення, а це в жодному разі не повинно бути метою Положення про безпеку на виробництві, в даний момент під кінець року вступило в дію положення, яке було змінено в тому числі і в цьому пункті.

 


 

Тепер чинні наступні положення:

Теплообмінники, що обігріваються опосередковано, та розширювальні баки в системах опалення та холодопостачання з температурою води макс. 120°C можуть бути перевірені перед введенням в експлуатацію, а також через певні інтервали, уповноваженою особою (УО). Перевірки має має призначити користувач.

(Вказівка: системи холодопостачання спеціально включаються до цього спеціального випадку по відношенню до Положення про резервуари високого тиску .)

Це спрощення не стосується мембранних розширювальних баків в системах водопостачання.

Класифікація та розподіл відповідних вимог відбуваються в залежності від добутку номінального об'єму резервуара [л] та максимально можливого тиску в системі [бар] (часто це тиск спрацювання запобіжного клапана).

 


 

Інформаційні матеріали Reflex

Витяг з проспекту компанії Reflex "Проектування, розрахунки, устаткування"

конкретизувала вимоги щодо уповноважених осіб відповідно до Положення про безпеку на виробництві (визначені комітетом з безпеки на виробництві).